Determination of Color Changes During The Drying Time of Ink in Offset Printing


Aslan B. , Özomay Z., Köse E.

Politeknik Dergisi, vol.13, no.2, pp.151-158, 2010 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Politeknik Dergisi
  • Page Numbers: pp.151-158

Abstract

In the sheet-fed offset printing technique, the ink physically and chemically drying in accordance with the surfacestructure of the printing material. Dried ink needs to give a good colour intensity, while constituting a thin film on the surface ofprinting materials. In this study, the printed ink’s L *(lightness), a*(red-green), b*(yellow-blue) assets in definite times weremeasured which change depending on drying in offset printing. With these measures done in the 0, 15, 30, 45, 60 and 90.minutes on spectrophotometer standart drying conditions, how to be affected the color spaces by the drying and the settlementprocess’ effect on color spaces was examined. The obtained valves were formed in tables and the drying behaviours and the ΔEvarietions were carried out. With color valves obtained from CIE L*a*b* kind, in which levels high color exchange occured weredetermined
Tabaka ofset baskı tekniğinde mürekkep, baskı malzemesinin yüzey yapısına bağlı olarak fiziksel ve kimyasal olarak kurumaktadır. Kurumuş mürekkebin baskı malzemesi yüzeyinde ince bir film oluşturarak iyi bir renk şiddeti vermesi gerekir. Bu çalışmada, ofset baskıda kurumaya bağlı olarak basılan mürekkebin belirli zamanlardaki L *(parlaklık), a*(kırmızı-yeşil), b*(sarı-mavi) değerleri ölçülmüştür. 0, 15, 30, 45, 60 ve 90. dakikalarda spektrofotometre ile standart kuruma şartlarında yapılan ölçümlerle kuruma ve yerleşme süreçlerinin renk evrenine etkisi incelenmiştir. Bulunan değerler çizelgeler hâline getirilerek kuruma davranışları ve ΔE renk farklılıkları ortaya koyulmuştur. CIE L*a*b* cinsinden edinilen renk değerleri ile hangi aşamalarda yüksek renk değişimi meydana geldiği tespit edilmiştir.
Diğer IDJA33ZJ54PT