Üniversite Öğrencilerinin Yaş, Cinsiyet ve Psikoloji Dersi Alıp Almama Durumlarına Göre Empati ve Özgeci Davranış Düzeyleri


KISAÇ İ., AYDEMİR B., ÖZDEMİR L., ÖZMEN Z.

INCLUISIVE EDUCATION: ENSURING QUALITY EDUCATION TO ALL LEARNERS, pp.243-248, 2017 (Peer-Reviewed Journal)