PEDİATRİK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ OPERASYONU SONUÇLARININ DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARI ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZ DENEYİMİ


Creative Commons License

ŞENOCAK Ç., ÖZBEK R., DAMAR E., ÇİFTÇİ M., YORDAM M., SADİOĞLU F. E., ...More

TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ / TURKISH JOURNAL OF PEDIATRIC DISEASE, vol.12, no.4, pp.268-273, 2018 (Peer-Reviewed Journal)