BEN TOVIM/BOYD INSTRUMENT MATCHING SYSTEM FOR RIGHT INSTRUMENT SELECTION FOR CHILDREN


Creative Commons License

Tanınmış G. E.

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.9, no.4, pp.175-180, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT Playing the musical instrument is a physical activity concerning both intelligence and emotions. Forcing a child to play an instrument does not help make them love music. Matching a child with the right instrument is an important factor for their future success in music. In this descriptive study, the factors to be considered in choosing the right instrument for children are explained in the light of the Ben-Tovim/Boyd system developed to support parents in this matter. Researchers carried out a special study on several thousands of parents and children to find out whether or not children can be classified as “musical” and “unmusical”. As a result of the study, the Ben-Tovim/Boyd matching system was developed. In their research, evidence was found that drop-outs had been wrongly advised or encouraged by adults to begin learning instruments that are not suitable for them. Keywords: Children, Music, Choosing an Instrument, Ben-Tovim/Boyd Matching System, Physical Activity

ÖZET Çalgı çalmak zekâ ve duyguları da kapsayan fiziksel bir aktivitedir. Bir çocuğu bir çalgıyı çalmaya zorlayarak istenilen müzik sevgisini aşılamak imkânsızdır. Bu yüzden çocuklar için doğru çalgı seçimi yapmak onların devam edecek müzik başarısında önemli bir faktördür. Betimsel olan bu araştırmada çocuklar için doğru çalgı seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara kısaca değinilerek bu konuda anne babalara yardımcı olmak üzere geliştirilen Ben-Tovim/Boyd sistemini tanıtmak amaçlanmıştır. Binlerce anne baba ile çocuk üzerinde yapılan özel bir araştırma sonucunda hazırlanan bu sistemde araştırmacılar, çocukların gerçekten “müzik yeteneği olan” ve “müzik yeteneği olmayan” olarak ikiye ayrılıp ayrılamayacağını araştırmışlardır. Yaptıkları araştırmada çalgı eğitimlerine devam etmeyen çocukların zamanında yanlış tavsiye aldıkları ya da yetişkinleri tarafından uygun olmayan bir çalgıyı öğrenmeye teşvik edildiği bulgularla ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Müzik, Çalgı Seçimi, Ben-Tovim/Boyd Sistem, Fiziksel Aktivite