Bilimsel Araştırma Etik Kurulları


Creative Commons License

Uluoğlu C.

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics, vol.1, no.3, pp.66-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Bu derlemede, “Bilimsel Araştırma Etik Kurulları”nın Türkiye’deki tarihsel yolculuğu ile bu

özel sayının başlığına uygun olacak şekilde klinik araştırma etik kurullarının yaşadığı sorunlar ve

öneriler ele alınmaya çalışılmıştır. Etik Kurul tanımı gerçek anlamda hayatımıza 1993 tarihli “İlaç

Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” ile girmiş ve bu yolculukta günümüze kadar çok sayıda düzenleme

yapılmıştır. Geçmişte kurulların çalışamaz hale geldiği dönemler yaşanmasına rağmen,

son yıllardaki olumlu gelişmeler, yeni ve daha kapsamlı yönetmelikler ile çok sayıda kılavuzların

yayınlanması etik kurulların çalışmalarını rahatlatmıştır. Diğer yandan, etik kurullarda araştırma

dosyası değerlendirilmesi, tek başına bir bilimsel projeyi değerlendirmekten çok daha fazla bilgi ve

beceri isteyen özel bir çalışmadır. Çünkü klinik araştırmalar birçok kuralları olan, iyi klinik uygulamaları

prensipleri içinde ve ulusal/uluslararası düzenlemeler kapsamında yapılması zorunluğu

olan bir uzmanlık alanıdır. Bu nedenle, tüm dünyada “Klinik Araştırma Etik Kurulları” çok önemli

bir görevi, büyük bir zaman ve emek harcayarak ve herhangi bir karşılık beklentisi olmadan yerine

getirmeye çalışmaktadırlar. Bu önemli görevde etik kurulların sorun yaşamaması için klinik araştırmaların

tüm paydaşlarının (araştırıcı, destekleyici, düzenleyici otorite, dekanlar, rektörler v.b)

üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi önem taşımaktadır.