Ömer Şifaî’nin Mürşid el-Muhtar fî İlm el-Esrâr Adlı Eserinde Simya


KOÇ AYDIN A.

OTAM, sa.17, ss.1-16, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)