Mustafa Ayaz Resimlerinde Sanat Nesnelerinin ve Renklerin Anlamları


Creative Commons License

Yayan G. H. , Karakuş B.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.7, ss.2085-2096, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 56
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26450/jshsr.1959
  • Dergi Adı: Journal of Social and Humanities Sciences Research
  • Sayfa Sayıları: ss.2085-2096

Özet

Her toplumun tarihsel gelişim süreci için de örf, adet, ahlak yapısı ve davranış tarzlarını yansıtan sanat eserleri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda sanat, sanatçı ve toplum ilişkisi birbirinden ayrılmaz parçaları oluşturmaktadır. Sanatçılar yaptıkları eserleri ile daima her toplumda bir kültürel köprü vazifesi görmüştür. Türkiye de çağdaş resim kapsamında makalemizde yer alan ressam Mustafa Ayaz örneği ile Türk resim sanatındaki yerini belirlemek, eserlerinde kullanmış olduğu renk, sembol ve motiflerle yansıtmak istediği düşüncelerini sorgulamak ve açıklamak amacıyla sanatçının eserleri incelenmiştir. Bu çalışma da yöntem olarak nitel araştırma modeli tekniği içerisindeki literatür tarama ve eser inceleme yöntemi kullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler:İletişim, Sanat, Mustafa Ayaz

For the historical development process of each society, artworks reflecting customs, menstruation, morality and behavior. In this context, the relationship betweenart, artists and society constitutes inseparable pieces. Artists have always served as a cultural bridge in every society with their works. With the example of Mustafa Ayaz, the painter in our article within the scope of contemporary painting in Turkey, the artist's works were examined to determine his place in Turkish painting art, to question and explain his thoughts that he wanted to reflect with the colors, symbols and motifs he used in his works. In this study, the method of scanning the literature and studying works within the qualitative research model technique was used.


Keywords:Communication, Art, Mustafa Ayaz