Cumalıkızık Köyünde Kültürel Miras ve Turizm Algısı


Creative Commons License

ÇETİN T.

Milli Folklor, cilt.11, ss.181-190, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Cilt numarası: 11 Konu: 87
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Milli Folklor
  • Sayfa Sayıları: ss.181-190

Özet

Bu araştırmada Cumalıkızık köyü halkının, kültürel miras, kültürel turizm ve turizme ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Cumalıkızık köyünde yaşayan 182 yöre sakini oluşturmaktadır. Kültürel turizm ülkelerin tanıtılmasında oldukça önemlidir. Çünkü kültürel turizme katılanlar eğim düzeyi yüksek, araştırmacı, sorgulayıcı, merak eden, yerel kültüre önem veren, öğrendiğini başkalarıyla paylaşan ve turizm değerlerini koruyan turist profiline sahiptir. Cumalıkızık köyünün turizm açısından sahip olduğu kültürel değerler yörenin UNESCO Dünya Miras Listesine önerilmesine yol açmıştır. Bu yörenin küreselleşmeden yararlanılarak uluslararası düzeyde tanıtılması önemlidir. Ancak bu sırada yerel kültürel değerler korunmalıdır. Aksi takdirde yerel kültürel değerlerde bozulmalar yaşanır. Yörede turistlerin konaklayabilecekleri iki tane butik otel iki tane de pansiyon bulunmaktadır. Ancak hafta sonları bu mekânlar kalacak yer talebini karşılamaktan çok uzaktır. Bu yüzden köyde yaşayanların yaklaşık üçte biri evlerinin bir bölümünü turistlere kiralamaktadır. Cumalıkızık köyünde Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için Cumalıkızık Etnografya Müzesi ve Sanat Evi kurulmuştur. Araştırmaya katılan yöre sakinlerinden kadın katılımcıların turizm ve turistler ile ilgili düşünceleri erkeklere göre daha olumludur. Cumalıkızık köyü sakinlerinin yaklaşık dörtte üçü turizm gelirlerinden yeterince pay alamadıklarını düşünmektedir