Nanoküreli Polimerik Destek Üzerine Biyokataliz Olarak Glukoz Oksidaz Enziminin Kullanımı


KIZIL E., HASANOĞLU ÖZKAN E. , ÖĞÜTCÜ H., AĞAR G., KURNAZ YETİM N., SARI N.

XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi İZMİR, 3 - 06 Eylül 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri