Avrupa Birliği’nin Demokrasi ve İnsan Hakları Politikalarının Türk Kültürüne Yansımaları Açısından İncelenmesi


TURAL A., GÜRGİL F.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20 - 22 Nisan 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri