1 Gezegende İlk ve Tek Çocuk Özneli 23 Nisan 1920’in Eşsiz Sinematoğrafisi. https://mektepligazete.com/haber/detay/23.04.2022


Karaağaçlı M.

Other, pp.1-2, 2022

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2022
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Gezegende İlk  ve Tek Çocuk  Özneli   

23 Nisan 1920’in  Eşsiz  Sinematoğrafisi

Dr. Mustafa  KARAAĞAÇLI

 

23 Nisan Gezegende ilk ve Tek  Çocuk  Bayramıdır

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1923'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan 1920  günü Birinci Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışından, bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de kutlanmaya başladı

.

Türkiye, gezegende tüm çocuklara armağan edilen   ve paylaşan  bu  bayramı evrensel ölçekli olarak diğer ülkelerden  gelen çocukların  katılımıyla  kutlayan tek ülkedir.

 

Çünkü;  Atatürk’e göre “Vatanı korumak çocukları korumakla başlar”, “Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.” Yine Atatürk’e göre “Çocuk sevgisi bir ihtiyaçtır”. İşte bu nedenledir ki hiç çocuğu olmayan Atatürk, çok sayıda manevi evlat sahibi olmuştur.

 

 

23 Nisan 2020 Filminin  Künye Bilgileri

Filmin adı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Çekim tarihi: 23 Nisan 1920

Başrol : Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Senaryonun  kaynağı: Türk Milleti

Çekim yeri: Birinci Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı.

Vizyonu:  Özgürlük

Misyonu: Bağımsızlık

Gösterimi: Kıyamete  dek

Hedef kitlesi: Gezegendeki  tüm çocuklar ve Cumhuriyet aşığı tüm  gönüller

 

Filmin Galası

23  Nisan  1920’de  ilk gösterime  giren film,  son iki yıldır gezegeni ve memleketi kuşatan dış-iç salgına  ve resmi kısıtlara rağmen  her  yılın 23 Nisan  Günü olmak  üzere bu yıl  asırlık  102. yıl özel gösterimiyle gençlere ve Cumhuriyet aşığı tüm gönüllere sunuluyor.

 

Filmin Tematiği 

23  Nisan Filminin ana teması,  milletin temsil  edilmesidir. Milleti temsil  etmede  temel  özellik;   başka sömürgeci ve emperyal devletlerin himayeleri ve Türk Milleti üzerinde  kurmak istedikleri  hegemonyanın red edilmesidir.  Bu red  etmede  yönetim yetkisinin  milletin seçtiği vekiller tarafından  yapılmasının  ilk adımı atılmıştır.

 

İlk Meclis’in Açılışı

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, Temsil Heyeti adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 21 Nisan 1920'de yayınlanan tamime  göre,  Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cuma namazı, yapılan dualar ve  kurbanların kesilmesiyle coşkulu bir törenle 23 Nisan 1920'de açılmıştır.

Bu açılış  ile Türk  Milleti’nin resmi olarak tanınması, siyasal ve hukuki yapısının oluşması, yeni bir  devlet olacağının mesajları verilmiştir.

 

 

23 Nisan 1920’li   İlk  Meclis ve 2022 Türkiye’si

23 Nisan  1020’de  açılan İlk Meclis bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin kurumsal ve görünen imgesidir. İlk Meclis  temellerini  vatan, toprak, bayrak  ve  manevi değerlerden alıyor.

 

Millet  nitelemesine  dayanak olan anılan değerler ise kıyamete  dek Cumhuriyet ile birlikte yaşamaya devam edecek.

Türkiye Cumhuriyet her  yönetime gelenin  keyfi ve haleti ruhiyesine   göre  bir şekle  giremeyeceğinden Cumhuriyetin  tam bağımsızlık ve özgürlük değerleri de oligarşik psikozlara ve monarşik psikopatilere  göre  değiştirilemez.   Çünkü; Cumhuriyet ilk Meclis’in değerleri  üzerine kurulu olarak yaşamaya devam edecektir (Karaağaçlı, 2021-2:72).

23  Nisan  1920’de Gazi Mustafa  Kemal  Atatürk tarafından temelleri  atılan ilk  Meclis’in  o devrin zaman, fizik-mekan  ve  koşullarına  göre ne  kadar  ileri ve çok  yönlü bakışlı olduğu görülür.  Hele  o  zamandaki gezegenin ve memleketin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknik ahval imkansızlıkları da  düşünüldüğünde bu kararın ne  denli “bilgisel kestirili ve sezgisel düşünceli  olduğu”  anlaşılır.

 

23  Nisan 1920 Filminin  En Çarpıcı Replikleri

Gazi Mustafa  Kemal  Atatürk   23  Nisan  için bir otomobilini ve Riyaseti Cumhur Orkestrası’nı çocuklara tahsis ederken, çok anlamlı  olan  şu ifadelere  yer vermiştir (Atatürk, 2020):

 

“23 Nisan Çocukların Günüdür. Çocuklara karşı içtimai vazifelerini ihmal edenlere bugün ihmallerinin tamiri çarelerini aramalıdırlar.”

 

Ben çocuk haftasını, çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak çok defa yapıldığı gibi onlara eziyet ve hayvan gibi muamele edilmesini önlemek için meydana getirdim. Bu tedbirim, milletin geleceğine karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir ”

 

Bir  Sonuç

23 Nisan 1920’deki ilk  Meclis  iklimi,   işgalcilere “Geldikleri gibi  giderler!”  uyarısının  kurumsal imgesidir. (Atatürk, 2020).

 

Bir Dilek

23  Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  sisyasi  ve beylik  temennilerle geçiştirilmemeli, Bayramın  armağan edildiği çocuklar istismar  edilmemeli,  gerek  merkezi gerekse  yerel  yönetimlerden çocuklar  için daha  çok  oyun  ve   spor alanları, herkes  için daha  yeşil  alanlar  açmaları istenmeli  ve  bunun  fikr-i takibi  yapılmalıdır.

 

Bir  Yargı

23 Nisan 1920’de kurumsal  olarak bağımsızlık-özgürlük   imgesi olarak  açılan ilk Meclis ve Türkiye Cumhuriyet’in kazanımları  kıyamete   dek yaşayacaktır. Bu kazanımları  anla-ya-ma-ma perişanlığı yaşayan  kafaların da  “geldiği gibi gidecekleri” unutulmamalıdır.

 

Bir Kutlama

23  Nisan 1920 ruhunu nitelenmişlik  düzeyinde duyuşsal olarak içselleştiren çocuklara ve tüm Cumhuriyet  aşıklarına  “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız  kutlu  ve daim  olsun.”

 

_________

Kaynaklar

Atatürk, G.M.K. (2020). Cumhuriyetimizin Emanetçisi Olan Çocuklarımız  İçin Nutuk. Kripto Basın Yayın.

 

Karaağaçlı, M (2021-2). Eğitimin  Sosyolojisi.  İkinci Yazım İkinci Basım  :Mart,2021-2.   Ankara: Baskı ve Cilt:Bizim Büro Basımevi Yayın Ve Dağıtım Hizmetleri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.  ISBN – 978-605-62357-9-5. Bandrol Seri No Aralıkları: THG-SOP: 983928-983982.

TC, (1981). "2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" . T.C. Resmî Gazete. Sayı 17284. 19 Mart 1981.

 

TC, (2012). "Resmi Tatil Günleri". K.K.T.C. Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü. 25 Kasım 2012.

 

_______

İletişim

Dr.  Öğr. Üyesi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, EBB Öğr. Üyesi.

e-posta         : mkara@gazi.edu.tr  
Web         (1): w3.gazi.edu.tr/~mkara 

Web         (2): https://avesis.gazi.edu.tr/mkara

Web         (3): www.yurtspor.com

Web         (4): www.mektepligazete.tebeşir

Web         (5): www.mektepligazete.bülten

Facebook  (1): Kirizma
Facebook  (2): Mustafa Karaağaçlı
Twitter         : M_Karaagacli_
İnstagram    : mustafakaraagacli1