Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği nin ATBÖ Türk LiseÖğrencileri İçin Uyarlama Çalışması


ŞATA M., ÇELİK İ., ERTÜRK Z., TAŞ U. E.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, vol.7, no.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal)