İndirgemecilik Açısından Kimya Öğretiminde Makro ve Mikro Bilgi Seviyeleri


Sarıtaş D., Tufan Y.

GEFAD / GUJGEF, vol.33, no.2, pp.165-192, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: GEFAD / GUJGEF
  • Page Numbers: pp.165-192
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Kimya felsefesinin önemli bir tartışma konusu olan indirgemecilik kimya eğitimi açısından ele alınabilir. Felsefi alan yazında tartışılan indirgeme türlerinin kimyanın doğası ve kimyasal bilginin niteliğine uygun olmadığı görülmektedir. Bunların kimya eğitiminde sorunlu olan makro ve mikro anlama seviyeleri ile yakın ilişkisi vardır. Nitekim indirgemecilikte makro seviyeyi açıklamada kullanılan mikroya yönelik kimyanın kuramsal bilgilerinin fiziğe indirgenebileceğini savunulmaktadır. Bu nedenle eğitimin temel kazanımları çerçevesinde kimya öğretiminde mikromakro ilişkisinin sağlıklı kurulması ve bu seviyelerin kimyanın doğasına uygun bir şekilde öğretilmesinde indirgemelerin göz önünde tutulması gerekebilir. Bu noktada indirgemelerden kaynaklanması olası olan sorunlara yönelik belirlemelerde bulunmak ve bazı öneriler sunmak mümkündür