Farklı Eğitim Programlarına Devam Eden Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-baba Davranışları ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.


Aksoy A. B.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.3, pp.45-62, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.45-62
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, farklı eğitim programlarına devam eden lise II. sınıf öğrencilerininalgıladıkları anne-baba davranışları ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesiamacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Kırşehir ili merkez liselerinde(Meslek, Düz, Anadolu-Fen-Süper liseleri) öğrenimine devam eden 378 öğrencidenoluşmuştur. Öğrencilerin; sosyal becerileri “Sosyal Beceri Envanteri”; algılanan annebabadavranışları “Algılanan Anne-Baba Davranışları Envanteri” kullanılarak belirlenmiştir.Araştırmanın sonuçlarına göre; algılanan anne-baba davranışlarının, devam edileneğitim programlarının, öğrencilerin sosyal becerileri üzerinde farklılık oluşturduğu; devamedilen eğitim programlarına göre de algılanan anne-baba davranışlarının farklılıkgösterdiği saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; araştırmacılartarafından, sosyal beceri konusunda farklı yaş grupları ve farklı değişkenlerle yeni araştırmalaryapılması önerilmektedir.