Investigation of Flow Characteristics of the Impeller in a Biogas Reactor


Çelik A. F., Elibol E. A.

ULIBTK’21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, vol.2, pp.1963-1973

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1963-1973
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The impeller type in the anaerobic digester tank, which is one of the main components of biogas production reactors and where organic waste is mixed, and the number of blades in the impeller are of vital importance for the amount of gas produced. In this study, numerical analyzes are carried out for four and six bladed impellers using ANSYS FLUENT software, which is one of the computational fluid dynamics software. The impeller speeds of 253, 401, 600, 801 and 1000 rpm are studied. Standard k-ε, RSM, k-ω and LES turbulence models are used. The velocity distribution, power consumption, turbulence kinetic energy, turbulence dissipation rate and pressure distribution in the mixing tank are investigated. The current study results have been compared with the experimental data given in the literature. The numerical results are found to be in good agreement with the experimental results.

Biyogaz üretim reaktörlerinin ana bileşenlerinden olan ve organik atığın karıştırıldığı anaerobik çürütücü tankında bulunan pervane tipi ve pervanedeki kanat sayısı üretilen gaz miktarı için hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada, dört ve altı kanatlı pervane için hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımlarından birisi olan ANSYS FLUENT programı kullanılarak sayısal analizler gerçekleştirilmiştir. 253, 401, 600, 801 ve 1000 rpm pervane hızlarında çalışılmıştır. Standart k-ε, RSM, k-ω ve LES türbülans modelleri kullanılmıştır. Karıştırıcı tank içindeki hız dağılımı, güç tüketimi, türbülans kinetik enerjisi, türbülans kinetik enerjinin yayılma hızı ve basınç dağılımı incelenmiştir. Mevcut çalışma sonuçları literatürde ve