Twitter Gazeteciliği ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi


Şahin M., Görgülü Aydoğdu A.

Etkileşim Dergisi, no.6, pp.10-35, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Etkileşim Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.10-35
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Twitter has provided novelties for journalists in multiple aspects including diversification and rapid access to news sources, delivery, transfer, and broadcasting of news, and monitoring feedback. In addition to being used as a part of traditional media tools, Twitter has emerged as a personal space in which journalists are seen independent of the media organizations they work for. The purpose of this study is to review graduate theses completed in Turkey on Twitter journalism. In alignment with this purpose, a database search in YÖK (The Council of Higher Education) Thesis Center was completed which resulted in 11 graduate theses to be reviewed. Within this context, the types of theses completed on Twitter journalism, methodologies, and data management methods used, and the universities that place importance on this topic were explored. In this review, document and content analyses were used. The results of the study showed that the number of theses on Twitter journalism is not sufficient, that universities do not emphasize this topic, that the majority of the studies focus on the practices of Twitter use, and that new methods and data collection methods are needed.

Keywords: journalism, Twitter journalism, document analysis, graduate theses. 

Twitter, özellikle gazetecinin haber kaynağını çeşitlendirmesi, haber kaynağına hızlıca ulaşabilmesi, haber iletimi, aktarımı, yayını ve habere yönelik feedback’leri izlemesi bakımından önemli yenilikler sağlamıştır. Twitter günümüzde geleneksel medya araçlarının bir parçası olarak kullanılmasının yanı sıra gazetecilerin çalıştıkları medya kuruluşlarından bağımsız görünür olduğu kişisel bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Twitter gazeteciliği ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda YÖK Tez Merkezi’nde yapılan tarama sonrasında konu ile ilgili 11 lisansüstü tez değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Twitter gazeteciliği ile ilgili ne tür tezler yapıldığı, hangi yöntem ve veri hazırlama tekniklerinin kullanıldığı, hangi üniversitelerde bu konuya ağırlık verildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Doküman incelemesi ve içerik analizi tekniğinin kullanıldığı bu çalışma, konuya ilgi duyan akademisyenler için derleyici bir çalışma niteliği taşımaktadır. Çalışma sonucunda Twitter gazeteciliği ile ilgili yapılan tezlerin sayıca yeterli olmadığı, üniversitelerin bu konuya fazla eğilmediği, genelde Twitter kullanım pratiklerinin araştırıldığı, yeni yöntem ve veri toplama tekniklerine ihtiyaç bulunduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: gazetecilik, Twitter gazeteciliği, doküman incelemesi, lisansüstü tezler.