Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında EGFR Mutasyon Testini Etkileyen Faktörler: Başarı Oranını Nasıl artırabiliriz?


EKİNCİ Ö.

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey