Değer Mühendisliği Uygulaması: Köfte Yapma Makinası Tasarımı


Creative Commons License

YÜKSEL N., BÖRKLÜ H. R., ERDEN O.

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.95-104, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rekabet gücünü artırmak isteyen firmalar ürün maliyetlerini azaltmaları gerekir. Ürün tasarımı sürecinde verilen kararlar ürün maliyetine doğrudan tesir etmektedir. Bu nedenle maliyet azaltma çabaları tasarım sürecine dâhil edilmelidir. Hedef maliyet belirleme sistemi, tasarım sürecini maliyetin bir parçası olarak ele almaktadır. Bu çalışma, köfte yapma makinası örneği ile (hedef) maliyet belirleme sistemi kullanımını tanıtmaktadır. Müşteri beklentileri ve piyasa koşulları dikkate alınarak hedef satış fiyatı, kar oranı ve (hedef) maliyet belirlenmiştir. QFD ve Kalite Evi yöntemi ile tasarıma ait takım istekleri ve müşteri beklentileri belirlenmiş ve sonra da bunlar tasarım sürecinde kullanılmıştır. Ayrıca istenilen ürün fonksiyonlarını sağlamak ve maliyet hedeflerine ulaşmak için değer mühendisliği tekniklerinden de yararlanılmıştır. Bu araştırma kapsamında yapılan çalışmalar ve uygulanan teknikler ile maliyet azalımı yapılabileceği anlaşılmıştır.