Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Motivasyon Düzeyleri ile Sosyal Becerileri ve Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Özbey S., Aktemur Gürler S.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.8, pp.587-602, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.7884/teke.4426
  • Journal Name: International Journal Of Turkish Literature Culture Education
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.587-602

Abstract

Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 aylık çocukların motivasyon düzeyleri ile sosyal becerileri ve problem davranışları arasında ilişki belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 yılı bahar döneminde Kars il merkezinde yer alan resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 aylık tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 304 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu”, “Sosyal Beceri Ölçeği”, “Problem Davranış Ölçeği” ve “Okul Öncesi Çocuklar İçin Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların sosyal beceri puanlarıyla motivasyon puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunduğu ve çocukların problem davranış puanlarıyla motivasyon puanları arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır.