Renal transplant alıcılarında tekrarlayan komplike idrar yolu enfeksiyonlarının bakteriyolojisi


HELVACI Ö., GÖNEN S.

5th International HippocratesCongress on Medical and Health Sciences a, 18 - 19 Aralık 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri