Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimi olan ve Olmayan Annelerin Çocuklarıyla Bağlanma Örüntülerinin İncelenmesi


KARAKAŞ N. M. , AKIN SARI B., BARAN AKSAKAL F. N. , FOTO ÖZDEMİR D., Şahin Dağlı F.

III.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri