İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi


BOZGEYİKLİ H., BACANLI F., DOĞAN H.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 (Peer-Reviewed Journal)