AN CASE WITH INTENSE ETHICAL PROBLEMS: PATIENT WHOEXPECTING RENAL TRANSPLANTATION AND ETHICAL PROBLEMS


AVŞAR P., GÖÇMEN BAYKARA Z.

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri