Bilim Uygulamaları Dersi İçin Örnek Bir Etkinlik: Akuaponik Sistem


Mirici S. , Baykır A.

I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı ( DİFEÖK), Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.59

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.59

Özet

Bu çalışma ile MEB ortaöğretim 10.sınıf biyoloji ders kitabı, “Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları” ünitesinde yer alan konuları somutlaştıracak ve söz konusu ünitede hedeflenen kazanımların gerçekleştirilmesi için Bilim Uygulamaları dersine yönelik bir etkinlik geliştirilmiştir. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin ekolojinin temel kavramlarını anlamalarına ve atık suyun doğal bir kaynak olarak potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olacak kolay, erişebilir ve ucuz maliyetli ürünler ile akuaponik sistem tasarlanmıştır. Akuaponik sistem, su ürünleri yetiştiriciliği (akuakültür) ile topraksız tarımın (hidroponik sistem) birleştirilmesiyle meydana gelen alternatif bir sürdürülebilir bitki ve balık üretim modelidir. Başka bir deyişle akuaponik sistemler, balıkların, bitkilerin ve bakterilerin simbiyotik olarak birlikte ve dengeli bir şekilde yaşamalarına ve büyümelerine imkân sağlayan sistemlerdir. Ayrıca akuaponik sistemler ekolojik ve bilimsel okuryazarlığı teşvik eden, ilköğretimden diğer tüm eğitim seviyelerinde doğa bilimlerini öğretmek için kullanılan, öğrencilerin disiplinler arası işbirliği ile STEM becerilerini geliştirecek; eğlenceli ve etkili bir öğretim materyalleridir. Bu çalışma kapsamında öğretim materyali olarak akuaponik sistemlerin tanıtım, tasarım ve kullanımı hakkında bilgi verilecektir. Anahtar Kelimeler: Akuaponik sistemler, sürdürülebilir yetiştiricilik, STEM, ekosistem ekolojisi, çevre sorunları