Osmanlıdan Cumhuriyet’ e Felsefe ve Fikir Dergileri


Koç E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.62, pp.814-821, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 62
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17719/jisr.2019.3099
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.814-821
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

 Abstract

Like the newspaper, the journal has a complex history shaped by the cultures in which it developed. The journals  that play an important role in the formation  of the basic  dynamics of the life of thought help us in taking the thought perspective of the years that they had been published.  Idea journals had provided detailed information for us on the development of the life of thought in Turkey. The political, economic and the social changes that had been experienced in Turkey  had defined the publication policy of the Idea journals.

This study gives information about philosophy and idea journals  from the Ottoman Era until the 1960’s.

                Keywords: Philosophy, Journal, Journalism, Philosophy Journal,  Idea Journal.

 

 

Öz

Gazete gibi dergi de içinde geliştiği kültürle şekillenen karmaşık bir tarihe sahiptir. Düşünce hayatının temel  dinamiklerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayan dergiler bize yayınlandıkları yılların düşünce perspektifinin  anlaşılmasında yardımcı olurlar. Düşünce dergileri Türkiye’deki düşünce yaşamının gelişimi konusunda bize detaylı bilgi sağlamışlardır. Türkiye’de yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal değişmeler fikir dergilerinin yayın politikasını belirlemiştir.

                Bu çalışma Osmanlı’dan 1960’lara değin felsefe ve fikir dergileri hakkında bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Felsefe,  Dergi, Dergicilik, Felsefe Dergisi, Fikir Dergisi.