Kültür Varlıklarına Yönelik Bir Kullanım Sürecinde Değerlendirme Yöntemi Davranışsal Performans Düzeyi Olarak Çevresel Algı


Özkan Yazgan E. , Hersek C. M.

ODTÜ Uluslararası Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2010, pp.113-116

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.113-116

Abstract

Değişen kültürel, fiziksel ve toplumsal şartlar nedeniyle özgün işlevini kaybeden ya da üstlendiği işlevin gereklerini yerine getiremeyen tarihi yapıların soyut ve somut değerlerinin korunması ve topluma sunulması, ancak çağdaş yaşamla bütünleşmeleriyle mümkündür. Günümüzde ulusal ve uluslararası koruma ölçütlerine göre, kültür varlığı olarak nitelendirilen tarihi yapıların çağdaş işlevler ile kullanılarak korunmaları geçerli bir yaklaşımdır. Ancak, kültür varlıklarının yeni işlev ile değerlendirilmesi bir amaç değil, yapıların korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürel sürekliliğin sağlanması için bir araçtır. Bu bağlamda kültür varlıklarının yeni işlev ile değerlendirilmesi konusu,  kültür varlığının niteliklerine ve verilecek yeni işleve ilişkin analizleri içeren çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çalışma, kullanım sürecinde değerlendirme yöntemini, özgün işlevinden farklı bir işlev üstlenmiş kültür varlıkları özelinde, mekansal algı bağlamında ele almaktadır.

 

Çalışmada ana hatları sunulan yöntem ile, yeniden işlevlendirme kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alarak, kültür varlıklarının yeni işlev ile değerlendirilmesi çalışmalarına veri sağlamak amaçlanmaktadır.