ZrO2 ve Al2O3 Seramiklerin Difüzyonla Birleştirilmesine Sıcaklığın Etkisinin İncelenmesi


TEKELİ S., ÇITAK R.

S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.3, 1998 (Peer-Reviewed Journal)