The Effects of Childhood on Chronic Obstructive Lung Disease


Asfuroğlu P., Aslan A. T.

in: Çocukluktan Erişkine Akciğer Hastalıkları, Sevgi Pekcan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.95-100, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.95-100
  • Editors: Sevgi Pekcan, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Lung development begins during the intrauterine period and continues after birth. Adverse factors affecting lung development increase the risk of developing chronic obstructive pulmonary disease in adulthood. Chronic obstructive pulmonary disease is a multifactorial disease that results from the interaction of genetic susceptibility and environmental risk factors. Although smoking is the leading risk factor, the risk factors include low socioeconomic status, low birth weight or a history of prematurity, asthma in childhood and respiratory tract infections in childhood. These risk factors, which adversely affect lung function in childhood, are the origins of chronic obstructive pulmonary disease in adulthood.

Akciğer gelişimi intrauterin dönemde başlar ve doğumdan sonra da bu gelişim devam eder. Akciğer gelişimini etkileyen olumsuz faktörler erişkin dönemde kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelişim riskini arttırmaktadır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı multifaktöriyel bir hastalık olup genetik duyarlılık ve çevresel risk faktörleri etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Sigara bu risk faktörlerinin başında gelse de günümüzde risk faktörleri arasında düşük sosyoekonomik düzey, düşük doğum ağırlığı veya prematürite öyküsü, çocukluk çağında geçirilen astım ve çocukluk çağında geçirilen solunum yolu enfeksiyonları da bulunmaktadır. Çocukluk döneminde akciğer fonksiyonuna olumsuz etkisi olan bu risk faktörleri erişkin dönemde kronik obstrüktif akciğer hastalığına zemin hazırlamaktadır.