Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Alıcılarında Şiddetli Yorgunluğun Solunum Fonksiyonları Dispne Kas Kuvveti Egzersiz Kapasitesi Depresyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri


BARĞI G., BOŞNAK GÜÇLÜ M., TÜRKÖZ SUCAK A. G.

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, 6 - 10 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text