Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Alıcılarında Şiddetli Yorgunluğun Solunum Fonksiyonları Dispne Kas Kuvveti Egzersiz Kapasitesi Depresyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri


BARĞI G., BOŞNAK GÜÇLÜ M. , TÜRKÖZ SUCAK A. G.

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, 6 - 10 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text