Kardiyopulmoner Rehabilitasyon


Creative Commons License

Demirsoy Ü. N. (Editor)

US Akademi, İzmir, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: US Akademi
  • City: İzmir
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

 

Kardiyopulmoner rehabilitasyon, kardiyopulmoner hastalıkların tedavisinde önemi tartışılmaz bir yaklaşımdır. Beş kısımdan oluşan bu kitabın ilk kısmı temel kavramlar konusuna ayrılmış, kardiyopulmoner rehabilitasyonun temeli ve standartları tanımlandıktan sonra kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin fonksiyonel anatomi ve fizyolojisinin yanı sıra, egzersiz fizyolojisi ve egzersiz eğitiminin temel ilkeleri konu edilmiştir.  İlerleyen bölümlerde tıbbi ve laboratuvar değerlendirme, görüntüleme yöntemleri, değerlendirme ölçekleri, elektrokardiyografi, solunum fonksiyon testleri ve egzersiz testleri gibi değerlendirme yöntemleri detaylı olarak ele alınmıştır. İkinci kısım, kalp ve damar hastalıklarında rehabilitasyonu ele almaktadır. Bu kısımda başlıca kalp ve damar hastalıkları ve kardiyovasküler cerrahi tedavi yöntemleri kardiyolog, pediatrik kardiyolog ve kardiyovasküler cerrahlar tarafından aktarılmıştır. İzleyen bölümlerde kardiyak rehabilitasyon evreleri, egzersiz reçetesi oluşturma ve egzersiz eğitimi konuları, egzersizin rehabilitasyonda uygulandığı çeşitli diğer durumlar güncel bilgiler ışığında detaylı olarak incelenmiştir. Üçüncü kısım, pulmoner rehabilitasyona ayrılmış olup, solunum sistemi hastalıklarına ilişkin temel bilgilerin paylaşıldığı ve ilgili uzmanlar tarafından yazılan bölümleri takiben pulmoner rehabilitasyon konusunda patofizyoloji, egzersiz eğitimi, özel durumlarda rehabilitasyon, elektrik stimülasyonu ve destek tedaviler gibi özgün konular derinlemesine anlatılmıştır. Kitabın dördüncü kısmı kardiyopulmoner rehabilitasyonun yasal ve  psikososyal boyutu ile birlikte beslenme konusunu ele almaktadır. Bu kısımda ayrıca, COVID-19 pandemisi ile birlikte gerekliliği kaçınılmaz hale gelen teletıp kavramının kardiyopulmoner rehabilitasyona yansıması ‘telerehabilitasyon’ adı altında anlatılmaktadır. Beşinci kısım, KPR hastası ile ilgili EKG, solunum fonksiyon testleri ve olgu örneklerini konu etmektedir. Bu bölümlerin, teorik bilgileri içselleştirmek ve klinik pratiğe uyarlayabilmek açısından önemli katkısı olacağı düşünülmektedir.

Temel bilgilerden klinik olgu tartışmalarına dek uzanan geniş bir yelpazeden oluşan kitap içeriğinin, konu ile ilgilenen sağlık profesyonellerinin aklına gelebilecek tüm soruları yanıtlayabilmesi hedeflenmiştir.

 

Anahtar kelimeler:

Kardiyak rehabilitasyon 

Pulmoner rehabilitasyon

Egzersiz eğitimi

Kardiyopulmoner egzersiz testi

Egzersiz testleri

Solunum fonksiyon testi

Elektrokardiyogram

Beslenme

Psikososyal değerlendirme

Kardiyovasküler sistem anatomisi

Kardiyovasküler sistem fizyolojisi

Pulmoner sistem anatomisi

Pulmoner sistem fizyolojisi