The Effect of Using Cartoon in 6th Grade Social Studies Course on Creative Thinking Skill


Creative Commons License

Barut D., Akbaba B.

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.51-69, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.51-69
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to specify the effect of using cartoon in 6th grade social studies course on the students’ creative thinking skills. Qualitative research model is used in this study. The implementation of the study was carried out with 27 students in class C of 6th grade at Fatma Temel Turhan Secondary School in Yozgat during the 2014-2015 school year. The data of the study was collected through “Cartoon Worksheet” prepared by the researchers as 2 sections with 9 questions in total as well as cartoon drawn by and interviews carried out with the students. During the preparation of cartoon worksheet, the researchers consulted specialists for their opinions. Qualitative data went through descriptive and content analyses. At the end of the study, it was concluded that using cartoon in social studies course improves the creative thinking skills of students. Female students had more creative ideas than male students.

Bu çalışmanın amacı 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın uygulamaları 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Yozgat ili Fatma Temel Turhan Ortaokulu 6.sınıf öğrencilerinden C şubesinde öğrenim gören 27 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen 2 bölüm 9 açık uçlu sorudan oluşan ‘‘Karikatür Çalışma Kâğıdı’’ ile öğrencilere çizdirilen karikatürler ve öğrencilerle yapılan görüşmeler ile toplanmıştır. Karikatür çalışıma kâğıdının hazırlanmasında uzman görüşlerine başvurulmuştur. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine katkı sağladığı görülmüştür. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha yaratıcı fikirler ortaya koymuştur.