Macera Turizmi Potansiyeli: Türkiye ve Çeşitli Ülke Örnekleriyle Birlikte İncelenmesi


Tokat F.

International Multidiciplinary Congress of Eurasia, Rome, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.209-213

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rome
  • Country: Italy
  • Page Numbers: pp.209-213
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

Turizm hızla gelişen, değişim içinde olan bir sektördür. Gerek ülkelerin tanıtımı, gerekse ekonomik girdileri bakımından turizm önemli bir alandır. Bu kapsamda insanların farklılık, yenilik arayışları ile ortaya çıkan alternatif turizmler içerisinde macera turizminin yeri önemlidir. Bu çalışma macera turizmine ve dünyadaki potansiyeline dikkat çekmek açısından önemlidir. Çalışma içerisinde, Türkiye ve diğer çeşitli ülkelerdeki macera turizmi potansiyeli ve ilgili çalışmaları yer almaktadır. Macera turizmi literatürüne katkı sağlayabileceği düşünülen çalışma, bu turizmine olan farkındalığı arttırmak, potansiyelleri somutlaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış ve çeşitli ülke örneklerine yer verilmiştir. Macera turizminin ülkelere ekonomik, sosyal girdi sağlaması, Türkiye'nin ve diğer birçok ülkenin macera turizm potansiyeline ve doğal altyapılara sahip olmalarından dolayı var olan potansiyellerin daha etkili kullanımının gerçekleştirilmesiyle birlikte, literatürde bu konuya daha fazla yer verilerek ülkelere katkılarının artırılabileceği düşünülmektedir. Konuyla ilgili daha kapsamlı nitel ve nicel araştırmalar yapılmasının gerekliliği de makale içerisinde üzerinde durulan hususlardandır.