An intriguing cognitive technology to use in solving spatial geometry problems: 3D Pens


OZDEMIR E., GÜLKILIK H. , UĞURLU H. H.

ProMath 2018, 29 - 31 Ağustos 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri