Geleneksel Yağlı Güreşin, Kültürel, Yapısal ve Bilimsel Açıdan Modern Minder Güreşi ile Farklılıklarının Değerlendirilmesi


Yıldıran İ.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.71-80, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, aktüel bir tartışma alanı olarak, geleneksel yağlı güreş ile modern minder güreşi arasındaki kültürel, yapısal ve antrenman bilimsel farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Yağlı Güreş, Osmanlılar tarafından geliştirilen ve Cumhuriyet döneminde de korunarak yaşatılan geleneksel Türk sporlarından biridir. Kendine özgü töresel-törensel uygulamaları bulunan yağlı güreş, bu süreçte, modern güreşle ayrı kulvarlarda gelişimini sürdürmüştür. 1984 yılında çıkartılan bir yönetmelikle güreş federasyonu bünyesine alınan yağlı güreş, 1996 yılında kurulan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu çatısı altında kurumsal olarak yapılandırılmıştır. Ancak, Güreş Federasyonunun itirazı üzerine GSGM Merkez Danışma Kurulu yağlı güreşin yeniden Güreş Federasyonuna bağlanmasına karar vermiştir. Karar, yağlı güreş camiasında tepkilere, basında yoğun tartışmalara yol açmıştır. Farklı kültürel donanımlara, organizasyon formlarına ve fizyolojik temellere sahip iki branşın beraberlikleri anlamlı görünmemektedir. Modern antrenman bilimine göre, yüklenme süreleri ve şiddet/erindeki farklılıktan dolayı, yağlı güreşin minder güreşine kaynak teşkil etmesi mümkün değildir. Bu nedenle, çalışma sahası çok geniş ve problemleri oldukça fazla olan Güreş Federasyonunun, yağlı güreş gibi ağır bir meşguliyet alanında da sorumluluk alması gereksizdir. Yağlı güreşin, şimdilik Geleneksel Spor Dalları Federasyonu içinde kalarak, ana branş avantajıyla gelişimini tamamlaması ve bilahare, doğal bir süreç olarak müstakil federasyona dönüşmesinin önü kapatılmamalıdır.