Karar verme becerilerinin geliştirilmesinde video tabanlı model örneklerin kullanılması.


DEMİRASLAN ÇEVİK Y., DAĞHAN G., MUMCU F., SOMYÜREK S.

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2019), Antalya, Turkey, 20 October - 01 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey