Heat Transfer in Circulating Fluidized Bed Combustor


OSMAN B., DOĞAN Ö. M. , UYSAL B. Z.

15th International Conference on Fluidized Bed Combustion, 16 Mayıs 1999

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri