Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Mizah Basınında Mustafa Kemal Atatürk İmajı


Creative Commons License

Akbaba B. , Birbudak T. S.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.29, ss.1250-1274, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1250-1274

Özet

Bu çalışmada, Türk mizah basınının I. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’daki işgal hareketlerine, Millî Mücadele’ye, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine, bu süreçte gerçekleştirilen inkılâplara bakışı incelenmiştir. Bu çerçevede, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’e mizah basınının bakış açısı dönemin kaynaklarından örnekler verilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.

In this study, the viewpoint of Turkish humor press towards National Struggle, occupation movements after World War I in Anatolia, the foundation process of Turkish Republic, and the revolutions in this process have been examined. In this respect, the viewpoint of humor press to Mustafa Kemal Atatürk; the founder of Turkish Republic has been tried to utilized giving examples from resources of the period.