Kök Kanal Tedavisinde Çalışma Boyutunun Tespitinde Üç Farklı Yöntemin Etkinliğinin Incelenmesi


TINAZ A. C. , TOPUZ Ö. , BALA O. , TÜRKÖZ G. M. E.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey