Testing Homogeneity of Inverse Gaussian Scale Parameters Based on CAT Method


GÜL H. H. , GÖKPINAR F. , GÖKPINAR E. , MUTLU H. T.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7 - 12 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri