THE SIZE OF CYBER CRIMES THAT BUSINESSES ARE EXPOSED


EROĞLU C.

Güvenlik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.69-96, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.28956/gbd.1264593
  • Journal Name: Güvenlik Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.69-96
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

People have started to change their habits such as shopping, meeting with friends, banking transactions with the technological developments and the spread of the internet. Through this change and the cyber environment, the concept of crime has also been transformed and the concept of cyber crime has entered human life. Businesses trying to adapt to technology have faced the dangers of the cyber environment. The datasets of the Cybersecurity Breaches Survey 2021 were used as secondary data in the study, the general purpose of which is to investigate the factors that make businesses the target of a cybercrime. Few studies on businesses and cybercrime in Türkiye have been conducted on cyber security and cyber risk. In this research, the relationship between the size of the business, the human factor, digital visibility, cyber security measures, cyber awareness and cybercrime training with cyber crime victimization has been examined. As a result of the research, it was seen that medium and large enterprises were exposed to more cybercrime, while the most common cybercrime that businesses were exposed to was phishing. In the study, where the human factor was found to be the factor that increased the risk of phishing crime, it was seen that the visibility of businesses in the cyber environment increased the victimization of cybercrime. In the conclusion part of the research, the results of the analysis were interpreted and suggestions were presented to the individuals, enterprises and the institutions that produce policies related to cyber security.
İnsanlar teknolojik gelişmeler ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte alışveriş yapma, arkadaşlarıyla görüşme, bankacılık işlemleri gibi alışkanlıklarını değiştirmeye başlamıştır. Bu değişim ve siber ortam vasıtasıyla suç kavramı da dönüşüme uğramış ve siber suç kavramı insan hayatına girmiştir. Teknolojiye uyum sağlamaya çalışan işletmeler ise siber ortamın tehlikeleriyle karşılaşmıştır. Genel amacı işletmeleri bir siber suçun hedefi haline getiren faktörleri araştırmak olan çalışmada Siber Güvenlik İhlalleri Anketi 2021’in veri setleri ikincil veri olarak kullanılmıştır. Türkiye’de işletmeler ve siber suç konularında yapılan az sayıdaki çalışma siber güvenlik ve siber risk üzerine yapılmıştır. Bu araştırmada ise işletmenin büyüklüğü, insan faktörü, dijital görünürlük, siber güvenlik önlemleri, siber farkındalık ve siber suçla mücadele eğitiminin siber suç mağduriyeti ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda orta ve büyük işletmelerin daha fazla siber suça maruz kaldığı görülürken, işletmelerin en yaygın maruz kaldığı siber suç oltalama suçu olmuştur. İnsan faktörünün oltalama suçu riskini artıran etken olarak çıktığı çalışmada, işletmelerin siber ortamdaki görünürlüğünün siber suç mağduriyetini artırdığı görülmüştür. Araştırmanın sonuç kısmında ise analiz sonuçları yorumlanarak bireylere, işletmelere ve siber güvenlikle ilgili politika üreten kurumlara öneriler sunulmuştur.