Marksist İdeolojinin Rus Resim Sanatındaki Teorisi ve Pratiği Üzerinden İktidar ve Sanat İlişkisi


AKSOY M., ELMAS H.

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMUTAM METİN BİLDİRİLER KİTABI, 2018 (Peer-Reviewed Journal)