Lobektomi yapılan akciğer kanserli hastalarda solunum fonksiyonları, dispne, solunum kas kuvveti ve fonksiyonel egzersiz kapasitesi


BAYTOK E., ÇELİK Z., BAYRAM S., AYAS İ. H. , GÖKTAŞ H. E. , BARĞI G., ...More

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text