Association between sleep efficiency and duration with dietary components in adults


ERTAŞ ÖZTÜRK Y., TEK N. , KARAÇİL ERMUMCU M. Ş. , NAVRUZ VARLI S.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri