ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MAHREMİYET BİLİNCİ


Öztürk D., Eyüboğlu G., Göçmen Baykara Z.

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.68-77, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İletişim teknolojilerini oldukça aktif kullanan üniversite öğrencilerinin kendilerinin ve başkalarının mahremiyetini koruyabilmeleri için mahremiyet bilincine sahip olmaları önemlidir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin mahremiyet bilincini ortaya çıkarmak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinde Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Mühendislik Bölümlerinde üniversite eğitimine yeni başlayan öğrenciler oluşturmaktadır (n=576). Araştırma verileri, 17-30 Nisan 2021’de çevrim içi anket yoluyla Tanıtıcı Özellikler Formu ve Mahremiyet Bilinci Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüze, ortalama, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Öğrencilerin Mahremiyet Bilinci Ölçeği toplam puan ortalaması 4.49±0.42’dir. Kadın öğrencilerin Mahremiyet Bilinci Ölçeği “kendine ait mahremiyet bilinci” alt boyut ortalama puanı ve toplam ölçek ortalama puanı, erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak daha yüksektir (p<0.05). Sağlıkla ilgili bir ortaöğretim kurumundan eğitim alan öğrencilerin “Başkalarının mahremiyetini sürdürmek için davranışlar” alt boyutu ortalama puanı ve toplam ölçek ortalama puanı, diğer öğrencilere göre istatistiksel olarak daha yüksektir (p<0.05). Öğrencilerin en yüksek ortalama puanı “Mahremiyetimi kesinlikle korumak isterim.” (4.71±0.59), en düşük ortalama puanı “Toplu taşıma araçlarını kullanırken başkalarının telefonlarına bakmamayı alışkanlık haline getirdim.” (4.22±0.96) maddesidir. Üniversite öğrencilerinin, yüksek düzeyde mahremiyet bilincine sahip olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin kendi mahremiyetlerini korumaya ilişkin bilinci, başkalarının mahremiyetini korumaya yönelik bilince göre daha yüksektir. Benzer araştırmaların daha büyük bir evrende ve farklı bölümlerde eğitim alan üniversite öğrencileriyle yapılması, sağlıkla ilgili bölümler dışında da mahremiyet bilincini geliştirmeye yönelik ders ve etkinliklerin düzenlenmesi önerilmektedir.