Using the Time Domain Finite Differences (FDTD) Method in Acquiring Ground Penetrating Radar (GPR) Images


Ergün Yardım F., Akçam N.

EEMG, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2011, pp.60-65

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-65
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Ground Penetrating Radar (YNR) can be expressed as the imaging of underground objects and layers with electromagnetic techniques using wave principles. In this study, the YNR theory is examined and introduced by studying the Finite Differences in Time Domain (FDTD) technique, which is one of the techniques used in underground imaging. The results obtained with the method developed using this method and the models made for different situations are presented.

Yere Nüfuz Eden Radar (YNR), dalga prensipleri kullanılarak yeraltındaki nesnelerin ve tabakaların elektromanyetik teknikler ile görüntülenmesi olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada, YNR teorisi incelenmiş ve yeraltının görüntülenmesinde kullanılan tekniklerden birisi olan Zaman Bölgesinde Sonlu Farklar (FDTD) tekniği çalışılarak tanıtılmıştır. Bu metot kullanılarak geliştirilen yöntem ile elde edilen sonuçlar ve değişik durumlar için yapılan modellemeler sunulmuştur.