A Conceptual Framework for Sustainable Building Design


Gültekin A. B.

in: Sürdürülebilir Kalkınma Rolüyle Mimarlık 2, Ruşen Yamaçlı,Leyla Yekdane Tokman, Editor, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.1-14, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yayınları
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.1-14
  • Editors: Ruşen Yamaçlı,Leyla Yekdane Tokman, Editor

Abstract

 The concept of sustainable building design, which has been frequently used in the construction sector in recent

years, has emerged as a reaction to the environmental pollution caused by the sector. Within the scope of

sustainable building design, it is aimed to create a built environment sensitive to environmental, economic and

social problems in the construction sector. In line with this aim, the purpose of this study is to reveal the

responsibilities of the construction sector in terms of environmental, economic and social dimensions of

sustainability and to guide the construction sector stakeholders and researchers in this sense. In this framework,

environmentally sustainable building design strategies are classified as land efficiency, water efficiency, energy

efficiency and material efficiency; economically sustainable building design strategies are classified as resource

efficiency and cost efficiency; and socially sustainable building design strategies are classified as health and wellbeing

and public awareness. The criteria to be adopted and the procedures to be implemented in order to realize

each strategy are examined within the presented framework.

İnşaat sektöründe son yıllarda sıklıkla kullanılan sürdürülebilir bina tasarımı kavramı, sektörün neden olduğu

çevre kirliliğine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir bina tasarımı kapsamında inşaat sektöründe

çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlara duyarlı bir yapılı çevrenin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedef

doğrultusunda bu çalışmanın amacı, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları açısından inşaat

sektörünün sorumluluklarını ortaya koymak ve inşaat sektörü paydaşlarına ve araştırmacılara bu konuda

rehberlik etmektir. Bu bağlamda bu çalışmada, sürdürülebilir bina tasarımı için sürdürülebilirliğin çevresel,

ekonomik ve sosyal boyutlarını dikkate alan kavramsal bir çerçeve sunulmuştur. Söz konusu çerçevede

sürdürülebilir bina tasarımı stratejileri çevresel açıdan arazi verimliliği, su verimliliği, enerji verimliliği ve

malzeme verimliliği olarak; ekonomik açıdan kaynak verimliliği ve maliyet etkinliği olarak; sosyal açıdan ise

sağlık ve esenlik ve halkın bilinçlendirilmesi olarak sınıflandırılmıştır. Her bir stratejinin gerçekleştirilebilmesi

için benimsenmesi gereken ölçütler ve uygulanması gereken prosedürler sunulan çerçeve kapsamında

irdelenmiştir.