YKS SONUÇLARINA GÖRE KİMYA TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


YÜKSEL M.

10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi ( UBAK) , 11/12 Nisan 2021, ONLİNE, Ankara, Türkiye., Ankara, Turkey, 11 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The university entrance exams were made the subject of research in the various concepts. In studies that were made in the context of chemistry test the entrance exams were analyzed in terms of different variables. Since 2018 applied the Higher Education Institutions Examination (YKS) was investigated only in the way of some characteristic in the evaluation reports of the Student Selection and Placement System. In the literature that investigated the results of YKS based on the distribution, variance, and homogeneity studies were not found. This deficiency in terms of evaluation success of the students and beside function of the measurement and evaluation of exams is important. Main purpose of the study according to the YKS results of the chemistry test is evaluated comparatively. Scope of the study was consisted of the 2018, 2019, and 2020 Basic Proficiency Test (TYT) and Field Qualification Tests (AYT). Data of the study were taken from the reports of the Student Selection and Placement System. In this study measures of central tendency and distribution were used. According to the result of the study coefficient of variation of the number of the correct answer and average difficulty level of the TYT and AYT is high. TYT average difficulty level of the chemistry test by YKS dates is similar. But average difficulty level of AYT physics and chemistry tests is lower from the other tests. However, the distribution of the mean of raw score of the TYT and AYT tests is not homogeny.

Yükseköğretime giriş sınavları farklı bağlamlarda araştırma konusu yapılmıştır. Kimya testi bağlamında yapılan araştırmalarda sınavlar çeşitli değişkenler açısından analiz edilmiştir. Ancak 2018 yılından itibaren uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yalnızca ÖSYM değerlendirme raporlarında bazı özellikler açısından incelenmiştir. Literatürde YKS sonuçlarının dağılımına, değişimine ve homojenliğine ilişkin çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu eksiklik öğrencilerin başarısının değerlendirilmesi ve aynı zamanda sınavların ölçme ve değerlendirme özelliği açısından önemlidir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmanın başlıca amacı YKS sonuçlarına göre kimya test sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Çalışmanın kapsamını 2018, 2019 ve 2020 YKS Temel Yeterlik Testi (TYT) ve Alan Yeterlik Testi (AYT) oluşturmuştur. Çalışmanın verileri ÖSYM’nin raporlarından alınmıştır. Çalışmada merkezsel eğilim ve dağılım ölçüleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre TYT ve AYT testlerinin doğru cevap sayısı ve ortalama güçlük düzeyinin değişim katsayısı yüksek bulunmuştur. TYT kimya testinin ortalama güçlük düzeyi YKS dönemleri itibariyle benzer görülmüştür. Ancak AYT fizik ve kimya testlerinin ortalama güçlük düzeyi diğer testlere göre düşük bulunmuştur. Bununla birlikte TYT ve AYT testlerinin ham puan ortalamalarının dağılımının homojen olmadığı saptanmıştır.