CHARACTERIZATION STUDIES OF POLYCAPROLACTONE AND CLAY BASED NANOCOMPOSITE MATERIAL


Eryılmaz M., OKUR M. , SARAÇOĞLU N.

1 MAYIS ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 01 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri