Basınç Ülserlerinin Önlenmesinde Hemşirelerin Karşılaştıkları Engeller


AYDOĞAN S., ÇALIŞKAN N.

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey