1933-1948 YILLARI ARASINDA HALKEVLERİ KÜTÜPHANELERİNE SEÇİLEN ESERLER ÜZERİNE İNCELEME


GÜLER ARI T., NURLU M.

ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, vol.4, no.6, pp.149-157, 2017 (Peer-Reviewed Journal)